Jeszcze tylko do 31. stycznia można skorzystać z najwyższego rabatu związanego z uczestnictwem w Kongresie. Na naszej stronie dostępny jest formularz, za pomocą którego można zgłosić swoje uczestnictwo w wydarzeniu.

Dla Państwa komfortu proponujemy DWA SPOSOBY rejestracji:

  • wykorzystując elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz przesyłając kserokopię dowodu zapłaty (skan mailem, faxem bądź pocztą – polecony, kurier),
  • tradycyjny – wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy w wersji doc lub pdf i przesyłając go wraz z kserokopią dowodu zapłaty (skan mailem, faxem bądź pocztą polecony, kurier).

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.kongresprofesjonalistow.pl/regulamin-kongresu/