Regulamin

DWA SPOSOBY ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONGRESIE:

  • wykorzystując elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz przesyłając kserokopię dowodu zapłaty (skanem na emaila, faxem bądź pocztą tradycyjną – polecony, kurier)
  • tradycyjny – wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy w wersji doc zamieszczony na niniejszej stronie i przesyłając go w oryginale wraz z klauzulą informacyjną i oświadczeniem zwolnienia z podatku VAT, na adres korespondencyjny Newsline Sp. z o.o., ul. Załęska 44, 35-322 Rzeszów wraz z kserokopią dowodu zapłaty. 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. UCZESTNICY. Warunkiem udziału w Kongresie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (poprzez formularz w formie elektronicznej lub tradycyjnej – w wersji word czy pdf) oraz w OBU PRZYPADKACH dostarczenie KSEROKOPII DOWODU ZAPŁATY najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2019r. (piątek). W przypadku wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, sprawy bieżące oraz finansowe jest Małgorzata Wydrzyńska.

2. REZYGNACJĘ z udziału w Kongresie należy zgłaszać pisemnie (wysyłając informację na emaila, faksem lub pocztą tradycyjną – polecony, kurier) i potwierdzić telefonicznie. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału po 12 kwietnia 2019 r. opłata nie będzie zwracana. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału w terminie do 11 kwietnia 2019 r. będzie potrącana opłata manipulacyjna w wysokości 30% od wpłaconej kwoty.

3. OPŁATY. Wysokość opłaty jest uzależniona od daty jej dokonania (decyduje data wpływu na konto Organizatora), co przedstawia poniższa tabela:

MIESIĄC WYSOKOŚĆ OPŁATY KONFERENCYJNEJ*
do 12 kwietnia 2019 1470 zł netto + 23% VAT
 
*Jeżeli niniejsze wydarzenie traktowane jest jako szkolenie i opłacone jest w co najmniej 70% ze środków publicznych – jest zwolnione z podatku VAT (wymagane oświadczenie – do pobrania w oddzielnym załączniku: („pliki do pobrania”). Warunkiem zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie uzupełnionego oświadczenia w wersji papierowej na adres Organizatora.
 

Opłatę kongresową, która obejmuje udział w Kongresie (2 dni), materiały kongresowe oraz udział w wydarzeniu towarzyszącym, należy przelać na konto Organizatora wraz z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska osoby, której opłata dotyczy.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Volkswagen Bank Polska S.A., nr rachunku bankowego: 79 2130 0004 2001 0551 4591 0001
Newsline Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35-324 Rzeszów

4. DANE KONTAKTOWE:

  • Dokumenty zgłoszeniowe należy kierować na adres do korespondencji: Newsline Sp. z o.o. , ul. Załęska 44, 35-322 Rzeszów , FAX: 22 244 22 46, NIP: 5170232077;
  • Sprawy zgłoszeniowe, finansowe: Małgorzata Wydrzyńska, e-mail: mwydrzynska@newsline.pl, tel: 692 079 870;
  • Sprawy organizacyjne: Natalia Sieradzka, e-mail: kongres@newsline.pl, tel.: 605 894 826;
  • Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Dariusz Tworzydło, e-mail: dariusz@tworzydlo.pl, tel: 602 44 55 96;

Adres miejsca Kongresu:

Bristol Tradition & Luxury Hotel
ul. Mikołaja Kopernika 12
35-069 Rzeszów
tel: 17 250 00 50
strona www

 

 

Wypełnij formularz w wersji elektronicznej klikając na poniższe pole.

Facebook