Regulamin

DWA SPOSOBY ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONGRESIE:

  • wykorzystując elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz przesyłając kserokopię dowodu zapłaty (skanem na emaila, faxem bądź pocztą tradycyjną – polecony, kurier)
  • tradycyjny – wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy w wersji doc zamieszczony na niniejszej stronie i przesyłając go w oryginale wraz z klauzulą informacyjną na adres korespondencyjny Newsline Sp. z o.o., ul. Załęska 44, 35-322 Rzeszów wraz z kserokopią dowodu zapłaty. 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. UCZESTNICY. Warunkiem udziału w Kongresie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (poprzez formularz w formie elektronicznej lub tradycyjnej – w wersji word czy pdf) oraz w OBU PRZYPADKACH dostarczenie KSEROKOPII DOWODU ZAPŁATY najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. (piątek). W przypadku wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, sprawy bieżące oraz finansowe jest Małgorzata Wydrzyńska.

2. REZYGNACJĘ z udziału w Kongresie należy zgłaszać pisemnie (wysyłając informację na emaila, faksem lub pocztą tradycyjną – polecony, kurier) i potwierdzić telefonicznie. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału po 13 kwietnia 2020 r. opłata nie będzie zwracana. W przypadku uiszczenia opłaty i złożenia rezygnacji z udziału w terminie do 13 kwietnia 2020 r. będzie potrącana opłata manipulacyjna w wysokości 30% od wpłaconej kwoty.

3. OPŁATY. Wysokość opłaty jest uzależniona od daty jej dokonania (decyduje data wpływu na konto Organizatora), co przedstawia poniższa tabela:

MIESIĄC WYSOKOŚĆ OPŁATY KONFERENCYJNEJ*
do 31 stycznia 2020 1.439,10 zł brutto
do 29 lutego 2020 1.685,10 zł brutto
do 31 marca 2020 1.808,10 zł brutto
do 10 kwietnia 2020 1.931,10 zł brutto

Opłatę kongresową, która obejmuje udział w Kongresie (2 dni), materiały kongresowe oraz udział w wydarzeniu towarzyszącym, należy przelać na konto Organizatora wraz z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska osoby, której opłata dotyczy.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Volkswagen Bank Polska S.A., nr rachunku bankowego: 79 2130 0004 2001 0551 4591 0001
Newsline Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35-324 Rzeszów

4. DANE KONTAKTOWE:

  • Dokumenty zgłoszeniowe należy kierować na adres do korespondencji: Newsline Sp. z o.o. , ul. Załęska 44, 35-322 Rzeszów , FAX: 22 244 22 46, NIP: 5170232077;
  • Sprawy zgłoszeniowe, finansowe: Małgorzata Wydrzyńska, e-mail: mwydrzynska@newsline.pl, tel: 692 079 870;
  • Sprawy organizacyjne: Natalia Sieradzka, e-mail: kongres@newsline.pl, tel.: 605 894 826;
  • Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Dariusz Tworzydło, e-mail: dariusz@tworzydlo.pl, tel: 602 44 55 96;
 

 

 

Wypełnij formularz w wersji elektronicznej klikając na poniższe pole.

Facebook