Regulamin

Aby zapoznać się z zapisami regulaminu XXII Kongresu Profesjonalistów PR, kliknij w przycisk poniżej. 

ZGŁOSZENIA ORAZ OPŁATA 

  1. Formularz zgłoszeniowy może być przedłożony:
  • przy wykorzystaniu jego elektronicznej formy (formularz on-line dostępny poniżej) – w tym przypadku osobno należy przesłać dowód uiszczenia opłaty (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pocztą tradycyjną listem poleconym, kurierem lub faxem),
  • poprzez wysłanie go w formie papierowej wraz z klauzulą informacyjną oraz dowodem uiszczenia opłaty na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Lucjana Siemieńskiego 20/38, 35-234 Rzeszów.
  1. Opłatę Uczestnik zobowiązany jest uiścić na rachunek bankowy Organizatora.
  2. W tytule przelewu opłaty należy wskazać imię i nazwisko osoby, której opłata dotyczy.
  3. Wysokość opłaty uzależniona jest od daty jej dokonania oraz formy uczestnictwa:

Wysokość opłaty konferencyjnej dla uczestnictwa stacjonarnego:

MIESIĄC WYSOKOŚĆ OPŁATY KONFERENCYJNEJ
do 2 września 2022 1.870,00 zł netto + 23% VAT

 

 

Wysokość opłaty konferencyjnej dla uczestnictwa on-line:

MIESIĄC WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDZIAŁ ONLINE
do 2 września 2022 1.200,00 zł netto + 23% VAT

Wypełnij formularz w wersji elektronicznej klikając na poniższe pole.

Wypełnij kartę zgłoszenia w wersji docx.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Volkswagen Bank Polska S.A., nr rachunku bankowego: 79 2130 0004 2001 0551 4591 0001
Newsline Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35-324 Rzeszów

DANE KONTAKTOWE:

  • Dokumenty zgłoszeniowe należy kierować na adres do korespondencji: Newsline Sp. z o.o. , ul. Siemieńskiego 20/38, 35-234 Rzeszów , FAX: 22 244 22 46, NIP: 5170232077;
  • Sprawy zgłoszeniowe, finansowe: Małgorzata Wydrzyńska, e-mail: mwydrzynska@newsline.pl, tel: 692 079 870;
  • Sprawy organizacyjne: Natalia Sieradzka, e-mail: kongres@newsline.pl, tel.: 605 894 826;
  • Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Dariusz Tworzydło, e-mail: dariusz@tworzydlo.pl, tel: 602 445 596;