Formularz zgłoszeniowy

  Dane Uczestnika

  Dane do wystawienia faktury VAT


  w przypadku braku konieczności wystawienia faktury VAT, w polach oznaczonych gwiazdką, proszę wpisać NIE DOTYCZY


  w przypadku braku konieczności wystawienia faktury VAT, w polach oznaczonych gwiazdką, proszę wpisać NIE DOTYCZY

  OŚWIADCZENIA I ZGODY

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Drogi Uczestniku!/Droga Uczestniczko!
  w wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Newsline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Nad Przyrwą 13, 35-324 Rzeszów, kapitał zakładowy 50.000,00 zł wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000287803 , NIP: 5170232077 , REGON: 180265517 , adres e-mail: kongres@newsline.pl.
  2. Twoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail i wizerunek będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a) umożliwienie Ci uczestnictwa w Kongresie oraz realizacja jego przebiegu, a tym samym wykonanie wiążącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
  c) archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być również sponsorzy i partnerzy Kongresu, w przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nich danych osobowych w celach marketingowych. Sponsorzy i partnerzy staną się wówczas samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych.
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
  a) dane związane z uczestnictwem w Kongresie – do momentu jego zakończenia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości,
  b) dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
  a) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
  5. Przysługuje Ci prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych
  w art. 17 RODO;
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
  6. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi Ci uczestnictwo w Kongresie.
  8. Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Czytaj więcej

  Marketing

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez sponsorów Kongresu i partnerów Newsline Sp. z o.o. i otrzymywanie informacji handlowych kierowanych do mnie przez sponsorów i partnerów, przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Lista partnerów i sponsorów dostępna jest tutaj i będzie ona na bieżąco aktualizowana.
  Czytaj więcej
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do mnie przez Newsline Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Czytaj więcej
  Wyrażam zgodę na używanie przez Newsline Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych których jestem użytkownikiem, w celach marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
  Czytaj więcej

  Przetwarzanie wizerunku

  TakNie

  TakNie

  * Pole obowiązkowe
  ** Uczestnik, który w zakresie wizerunku nie wyrazi zgody na jego upublicznienie, zobowiązany jest nosić dedykowane oznaczenie przygotowane przez organizatora, np. identyfikator z czerwoną smyczą, w widocznym miejscu, tj. na szyi przez cały czas trwania wydarzenia.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zgłoszenia uczestnictwa w kongresie. Administratorem danych osobowych jest Newsline Sp. z o.o. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.