Regulamin sesji naukowej

Podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations 2019 odbędzie się sesja naukowa pt. „Polskie standardy etyczne w public relations”, pod patronatem Związku Firm Public Relations, Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas obrad zaprezentowane zostaną wyniki prac Społecznego Zespołu Ekspertów PR, który powstał w 2018 r. przy Radzie Etyki PR.

Patron sesji naukowej

Sesja zostanie przeprowadzona w dniu 26.04. 2019 r.  w godzinach 9.00-14.00 w Bristol Tradition & Luxury Hotel w Rzeszowie. Wygłoszone podczas sesji referaty i zgłoszone artykuły, które otrzymają pozytywne opinie recenzentów, będą publikowane zgodnie ze wskazaniem Rady Naukowej Kongresu:

 • w czasopiśmie STUDIA MEDIOZNAWCZE, wydawanym przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego – 12 punktów MNISW. http://studiamedioznawcze.pl/ lub
 • w punktowanej naukowej monografii, która zostanie wydana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Uwaga: Fakt nadesłania materiału do publikacji jest rozumiany jako deklaracja autora, że nadesłany materiał jest oryginalny, nie był wcześniej opublikowany ani przekazany do druku w innym wydawnictwie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Sesja zostanie podzielona na dwa bloki:

1. Etyka w public relations – wyniki badań empirycznych polskiego środowiska zawodowego.
2. Problemy z etyką w public relations – studia przypadków.

W trakcie sesji  odbędzie się także panel dyskusyjny pt: Czy definicja: „Public relations (PR) to planowe i długofalowe zarządzanie komunikowaniem organizacji ze swym otoczeniem, realizowane z poszanowaniem norm etycznych i innych norm społecznych. PR służy budowie i utrzymaniu wzajemnie korzystnych relacji z tym otoczeniem, uwzględniając nie tylko cele organizacji oraz opinie i interesy różnorodnych części tego otoczenia, ale także dobro wspólne” jest adekwatnym opisem profesjonalnego public relations, w którym świadomie uczestniczą specjaliści PR we wszystkich sektorach życia publicznego w Polsce?

Moderatorzy: prof. UE, dr hab. Waldemar RYDZAK , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. UE, dr hab. Jacek TRĘBECKI, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Paneliści: Luiza JURGIEL-ŻYŁA, prezeska PSPR, Grzegorz SZCZEPAŃSKI, prezes ZFPR, dr Ewa HOPE, Politechnika Gdańska, prof. UKSW, dr hab. Monika PRZYBYSZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. Monika KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Jerzy OLĘDZKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Karolina BORKOWSKA-BYLICKA, Wiceprezes Zarządu Public Dialog.

LISTA REFERENTÓW:

 1. ks. prof. Michał DROŻDŻdr Klaudia CYMANOW-SOSIN, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: Etyka public relations jako etyka zawodowa – konieczność czy ideał?
 2. dr hab. Dariusz TWORZYDŁO,  Uniwersytet Warszawskiprof. dr hab. Jerzy OLĘDZKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Przemysław SZUBA, Exacto SP. Z O.O: Oblicza profesjonalizmu public relations w Polsce. Wyniki badań środowiska zawodowego PR.
 3. prof. UKSW, dr hab. Monika PRZYBYSZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Factchecking w public relations w perspektywie walki z fake newsami.
 4. dr hab. Dariusz TWORZYDŁO, Uniwersytet Warszawski,  mgr Przemysław SZUBA, Exacto Sp. z o o.o.: Sposoby nauki zawodu specjalisty PR jako element analizy standardów etycznych.
 5. dr hab. Monika KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA, Uniwersytet Warszawski: Przekazy oparte o kontrowersje, odmienności i różnorodność. Balansowanie na granicy sytuacji kryzysowych.
 6. dr Łukasz PRZYBYSZ, Uniwersytet Warszawski: „PR. Bez komentarza” – metalament czy metoda przeciwdziałania stygmatyzacji medialnej public relations? Raport z badań.
 7. prof. dr hab. Kazimierz WOLNY-ZMORZYŃSKI, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: Między prawdą a niedopowiedzeniem. Wypowiedzi rzeczników prasowych o przewinieniach pracowników służb mundurowych.
 8. dr Alicja WASZKIEWICZ-RAVI, Uniwersytet Warszawski: Prawda, dobro i …piękno. Aspekt wizualny, jako wielki nieobecny w polskiej etyce public relations.
 9. prof. dr hab. Beata OCIEPKA, Uniwersytet Wrocławski: Międzynarodowe public relations: związek etyki public relations z praktyką dyplomacji publicznej.
 10. Monika BORZYDYŃSKA, Dyrektor ds. Komunikacji i Promocji PL.2012+ Sp. z o.o.: Jak zarządzać kryzysem, by obrócić go w wizerunkowy sukces na przykładzie marki KROSS.
 11. dr Jarosław KOŃCZAK, Uniwersytet Warszawski: Wartości i kultura korporacyjna jako elementy spajające organizację.

 RADA NAUKOWA KONGRESU:

 1. prof. dr hab. Janusz ADAMOWSKI, Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący Rady
 2. prof. dr hab. Beata OCIEPKA, Uniwersytet Wrocławski
 3. prof. dr hab. Jerzy OLĘDZKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 4. prof. dr hab. Krystyna WOJCIK, emerytowana profesor SGH
 5. prof. dr hab. Kazimierz WOLNY-ZMORZYŃSKI, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 6. prof. UKSW, dr hab. Monika Marta PRZYBYSZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 7. ks. prof. UPJPII  dr hab. Michał DROŻDŻ, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 8. dr hab. Jacek TRĘBECKI, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 9. dr hab. Dariusz TWORZYDŁO, Uniwersytet Warszawski
 10. dr hab. Waldemar RYDZAK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 11. dr Paweł KUCA, Uniwersytet Rzeszowski
 12. dr Grzegorz HAJDUK, Uniwersytet Rzeszowski – Sekretarz Naukowy Konferencji

Adres miejsca Kongresu i Sesji Naukowej:
Bristol Tradition & Luxury Hotel
ul. Mikołaja Kopernika 12 35-069 Rzeszów
tel: 17 250 00 50
strona www

Facebook