Każdy biznes wywiera wpływ na swoje otoczenie. Orange Polska stara się badać i mierzyć swój wpływ by maksymalizować pozytywne efekty działalności firmy i minimalizować te negatywne. Z czego wywodzi się potrzeba zarządzania wpływem? Jakie są korzyści?  Zapraszamy https://www.youtube.com/watch?v=heVciWKucfY