W latach 2018 – 2019  zrealizowano badania wśród agencji public relations dotyczące zarządzania kryzysem wizerunkowym.  Przeprowadzone analizy dostarczają wiedzy na temat sposobu funkcjonowania agencji public relations na polskim rynku usług doradczo-komunikacyjnych. Ważny element stanowiła analiza trendów obecnych w kryzysowym public relations ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny profilaktyki antykryzysowej oraz aktywność agencji w poszczególnych sferach zadaniowych.

Badania przeprowadził zespół reprezentujący Katedrę Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dział badań i analiz strategicznych Exacto, pod kierownictwem prof. UW, dr. hab. Dariusza Tworzydło oraz Przemysława Szuby.
Projekt został zrealizowany przy współpracy ze Związkiem Firm Public Relations.

 

Raport do pobrania