W lutym i marcu br. zrealizowano ogólnopolskie badania „Profesjonalizm public relations w Polsce” na grupie 500 specjalistów public relations w celu pozyskania ich opinii na temat funkcjonowania tego środowiska zawodowego w krajowych organizacjach różnego typu. Przebadano osoby zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, agencjach PR oraz organizacjach pozarządowych. W każdej firmie przeprowadzono maksymalnie jedną ankietę.

Najważniejszą wartością etyczną w codziennej pracy specjalistów PR jest zgodność informacji przekazywanych w komunikacji z otoczeniem ze stanem rzeczywistym – to jeden z wniosków płynących z badania. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem oraz wnioskami z badań, które dostępne są do pobrania poniżej. 

Pomysłodawcą projektu badawczego jest Społeczny Zespół Ekspertów PR w składzie: prof. dr hab. Jerzy Olędzki – przewodniczący Zespołu, prof. dr hab. Krystyna Wojcik, dr Ewa Hope oraz dr Jacek Barlik. Za realizację i koordynację prac badawczych odpowiadał Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto. Partnerami badań są: Związek Firm Public Relations, PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Public Dialog Sp. z o.o., Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Raport do pobrania

Wnioski społecznego zespołu