Branża public relations jest w fazie rozwoju, jednak jego tempo ograniczone jest ze względu na czynniki środowiskowe, których wyeliminowanie wymaga wzmożonego nakładu pracy osób zaangażowanych na co dzień w problematykę  PR – to jeden z wniosków będących efektem badań przeprowadzonych wśród grupy specjalistów i ekspertów zajmujących się kwestiami budowania wizerunku. Pełne wnioski zostały przedstawione w dokumencie pn.: „Analiza kondycji branży Public Relations. Raport z projektu badawczego”. Raport ten zostanie zaprezentowany podczas seminarium pn.: „Kondycja branży Public Relations” w dniu 24 listopada br. na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy praktycznie i naukowo zajmują się problematyką PR. Wydarzenie będzie okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń co do wniosków przedstawionych w raporcie dotyczących m.in. rozwoju i wartości rynkowej branży, jakości usług agencji czy etycznego wymiaru działań w PR. Seminarium odbywać się będzie w godzinach 9.30 – 13.00.

Podczas seminarium głos zabiorą m.in.:
1. Mariusz Chłopik, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
2. Sebastian Bykowski, Wiceprezes Zarządu Press Service Monitoring Mediów
3. dr hab. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski
4. prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
5. prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski
6. dr Monika Kaczmarek – Śliwińska, Uniwersytet Warszawski
7. Paweł Trochimiuk, Prezes Zarządu Partner of Promotion
8. Emilia Zakrzewska – Koszel, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
9. Tomasz Fill, Dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Rozwoju
10. Adam Łaszyn, Prezes Alert Media Communications
11. Damian Ziąber, PR Manager, Rzecznik Prasowy PRUDENTIAL Polska
12. Bartosz Loba, Dyrektor PR i komunikacji zewnętrznej NASK
13. Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu NASK

Wydarzenie jest bezpłatne dla praktyków i naukowców zajmujących się PR-em. Uczestnicy seminarium otrzymają także bezpłatne egzemplarze raportu. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz akceptacja zgłoszenia przez organizatorów. W seminarium mogą wziąć udział  maksymalnie 2 osoby z danej firmy/instytucji. W przypadku dużej liczby zgłoszeń powstanie lista rezerwowa, a osoby widniejące na tej liście zostaną powiadomione przez organizatorów o możliwości uczestniczenia w konferencji na 2 dni przed planowanym wydarzeniem.

Organizatorami seminarium są: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz Spółka Newsline
Partnerami wydarzenia są: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Agencja Partner of Promotion oraz Press-Service Monitoring Mediów

Materiał konferencyjny tj. raport z badań “Kondycja branży Public Relations” dostępny jest na stronie wydawnictwa w zakładce public relations. Skrócona wersja raportu jest do pobrania jako załącznik poniżej. 

 

Miejsce seminarium:
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa
e-mail: nsieradzka@exacto.pl

Skrócona wersja raportu do pobrania

Pobierz program seminarium

Wypełnij formularz w wersji elektronicznej klikając na poniższe pole