Podczas kwietniowego Kongresu Profesjonalistów Public Relations w Rzeszowie przedstawiono wyniki badania „Media relations w samorządach lokalnych i w przedsiębiorstwach prywatnych”. Projekt został zrealizowany przez Instytutu Badawczy IPC, przy współpracy z firmą Exacto oraz Instytutem Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Jak wyglądają relacje z mediami w praktyce prywatnych przedsiębiorstw i jednostek samorządowych w Polsce? Kto odpowiada za budowanie wizerunku? Jakie narzędzia są najczęściej wykorzystywane? Między innymi takich obszarów dotyczyło przeprowadzone badanie. Wzięło w nim udział przeszło 350 podmiotów, w tym 60 jednostek samorządu terytorialnego oraz blisko 300 przedsiębiorstw prywatnych. Badanie zostało zrealizowane przy wykorzystaniu dwóch metod: ilościowej (CATI) oraz jakościowej (IDI). Raport, który stanowi analizę porównawczą działań media relations, można pobrać poniżej.