Już w kwietniu odbędzie się we Wrocławiu największe wydarzenie z branży public relations. Kongres, będzie spotkaniem dwóch światów: nauki i praktyki. Głównym tematem wydarzenia będzie pomiar efektywności w działaniach public relations. Organizatorami Kongresu są: Związek Firm Public Relations, Uniwersytet Wrocławski oraz Newsline Sp. z o.o. Spodziewamy się blisko 300 gości, w tym znakomitych prelegentów praktyków i przedstawicieli świata nauki. Pomysłodawcami projektu są dr Dariusz Tworzydło oraz Paweł Trochimiuk.
Oprócz interesujących wykładów i debat, organizatorzy przewidują także spotkania nieformalne.
Tych z Państwa, którzy zainteresowani są współtworzeniem recenzowanej publikacji z zakresu PR serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich artykułów, które zostaną wydane i będą dostępne już na Kongresie Profesjonalistów we Wrocławiu. Ponieważ celem Kongresu jest łączenie nauki z praktyką, stworzony został komitet naukowy, w skład którego wchodzą:
  • prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Uniwersytet Jagielloński
  • dr hab. Barbara Iwankiewicz -Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Uniwersytet Wrocławski
  • prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Krystyna Wojcik, Szkoła Główna Handlowa
Adres miejsca Kongresu:
Wydział Filologiczny, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław