Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń oraz tekstów w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2011 roku (publikacja w I tomie monografii, w terminie Kongresu). Teksty nadesłane po 25 marca opublikowane będą w II tomie monografii pokongresowej. Zgłoszenia oraz teksty prosimy przesyłać faxem, pocztą lub mailem na adres:  zchmielewski@newsline.pl Tylko potwierdzone mailowo zgłoszenia uznaje się za przyjęte.
 
W związku z wątpliwościami dotyczącymi wymaganej objętości tekstu do publikacji w wydawnictwach pokongresowych (40.000 znaków),  informujemy, że wymóg ten wynika z regulacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wiąże się wyłącznie z raportowaniem do tego Ministerstwa o pracy naukowej przez Autorów oraz jednostki, które reprezentują (tzw. punktacją). W monografiach pokongresowych, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą publikowane także teksty o mniejszej objętości.