KEY MESSAGE

PANEL NAUKOWY

Wizualne aspekty w kryzysowym public relations – szanse i zagrożenia.

Współczesne organizacje w coraz większym stopniu polegają na wizualnych kodach, aby przekazać swoje cele instytucjonalne i stworzyć strategicznie planowany wizerunek wśród interesariuszy. Współczesne obrazy to nie tylko zapis obserwacji świata społecznego, świata instytucji i jednostek. Reprezentacje piktorialne służą także celom informacyjnym i perswazyjnym. Wyjaśniają, klasyfikują, pomagają w konceptualizacji skomplikowanych zjawisk, mogą stanowić ilustrację lub służyć jako narzędzie mnemotechniczne. Ale czy mogą wywoływać kryzysy w komunikacji? Czy intuicyjny odbiór przekazów wizualnych prowadzi do nieporozumień w dialogu instytucji z publicznościami?

Jak obrazy medialne pomagają osiągać porozumienie w dialogu społecznym, a kiedy generują zagrożenia dla wizerunku organizacji?

Panel naukowy  ma stanowić forum wymiany myśli między środowiskiem akademickim oraz praktykami komunikacji. Właściwości form wizualnych mają bowiem wpływ na pracę branży. Określenia takie jak design, projektowanie graficzne, projektowanie komunikacji coraz częściej, jeśli nie zawsze, goszczą w opisach projektów PR. Kolory, formy, wartości estetyczne komunikatów mogą sprzyjać sukcesowi kampanii lub prowadzić do kryzysów wizerunkowych. Panel rozpocznie przedstawienie wyników badań specjalistów PR w zakresie wykorzystania narzędzi wizualnych w Polsce oraz dyskusja panelowa z zaproszonymi praktykami.

Dyskusja będzie się koncentrowała wokół następujących zagadnień:

 • estetyzacja komunikacji – zagrożenie czy szansa
 • obraz i video w kryzysowym PR
 • projektowanie informacji jako narzędzie komunikacji kryzysowej
 • estetyka mediów/ estetyka w mediach
 • wizualne przekazy w mediach społecznościowych jako zarzewie kryzysu marki
 • Instagram kanałem dla PR-owca
 • zmiany identyfikacji wizualnej w komunikacji korporacyjnej a kryzys w organizacji
 • sztuka w działaniach marki

Organizatorzy:

Katedra komunikacji społecznej i PR WDIB UW

Przewodnicząca Panelu Naukowego Kongresu PR

Dr Alicja Waszkiewicz-Raviv,
kontakt e-mail: alicja.waszkiewicz@uw.edu.pl lub naukakongresPR@gmail.com

Rada Naukowa:

 1. Prof. Dr hab. Janusz Adamowski
 2. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
 3. Prof. Dr hab. Jerzy Olędzki
 4. Prof. UKSW, dr hab. Monika Przybysz
 5. Dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska
 6. Prof. UW, dr hab. Dariusz Tworzydło
 7. Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
 8. Dr Jarosław Kończak
 9. Dr Anna Miotk
 10. Dr Łukasz Przybysz