Formularz zgłoszeniowy

  Dane Uczestnika

  Dane do wystawienia faktury VAT

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEWSLINE Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Kongresu Profesjonalistów Public Relations. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów.
  3. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1), 3) oraz 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzania danych.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NEWSLINE Sp. z o.o. w celach marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.).
  TAKNIE

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do mnie przez NEWSLINE Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204).
  TAKNIE

  Wyrażam zgodę na używanie przez NEWSLINE Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
  TAKNIE