Dnia 20 kwietnia br. (piątek) w trakcie drugiego dnia Kongresu Profesjonalistów Public Relations odbędzie się sesja naukowa pt. “Kryzys wizerunkowy i media”. 
Sesja rozpocznie się o godzinie 9.00. Zakończenie planowane jest na godzinę 14.00. Czas trwania referatu to 20 minut. 

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Janusz ADAMOWSKI, Uniwersytet Warszawski

Dotychczas zgłoszone i przyjęte referaty:

 • dr hab. Monika Kaczmarek – Śliwińska, Uniwersytet Warszawski, “Kryzysy” w mediach społecznościowych – realne zagrożenie, konsekwencje czy burza w szklance wody?
 • Katarzyna Kopeć-Ziemczyk, Rzecznik Prasowa Ministerstwa Sportu i Turystyki, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, Kryzys sportowca kryzysem polityka. Przypadek braci Zielińskich.
 • dr hab. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski, Przemysław Szuba, EXACTO sp. z o.o., Model pola diagnostycznego jako element wsparcia w wizerunkowych sytuacjach kryzysowych.
 • dr Łukasz Przybysz, Uniwersytet Warszawski, Stygmatyzacja medialna public relations. Analiza sposobów przedstawiania PR w polskich tygodnikach opinii w latach 2011-2016.
 • Urszula Podraza, Uniwersytet Jagielloński, Nie tylko wizerunek. Jakie zagrożenia dla organizacji niesie kryzys medialny?
 • dr Paweł Kuca, Uniwersytet Rzeszowski, Media IV RP i public relations.
 • dr Klaudia Cymanow-Sosin, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Inicjatorzy, obserwatorzy, wybawcy i beneficjenci – konteksty medialnych kryzysów wizerunkowych.
 • Ewa Rogozińska, Międzynarodowy Ekspert z zakresu Komunikacji Międzykulturowej i Etyki w Biznesie, Komunikacja kryzysowa na podstawie Domu Tłumaczeń SOWA po upadku dużego i kompleksowego projektu unijnego.
 • prof. n. dr hab. Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Etyczne standardy public relations a wizerunek i praktyka PR-u.
 • dr Karina Stasiuk-Krajewska, Uniwersytet SWPS Wrocław, Skąd się biorą kryzysy wizerunkowe? Uwarunkowania semiotyczne i dyskursywne.
 • Michał Raszka, Grupa PRC, Dekalog kłamcy, czyli jak produkować fake newsy.
 • prof. dr hab. Kazimierz WOLNY-ZMORZYŃSKI, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Obraz kryzysu dobrych obyczajów w fotografii dziennikarskiej.
 • dr Izabela BOGDANOWICZ-PIESIK, Uniwersytet Warszawski, Najważniejsze problemy w komunikacji administracji samorządowej z mediami.
 • dr Robert DANKIEWICZ, Politechnika Rzeszowska, dr hab. Dariusz TWORZYDŁO, Uniwersytet Warszawski, Marek ZAJIC, EXACTO sp. z o.o., Badania satysfakcji klientów jako element wsparcia wizerunkowego.

Rada Naukowa:

 1. prof. dr hab. Janusz ADAMOWSKI, Uniwersytet Warszawski – Przewodniczący Rady
 2. prof. dr hab. Beata OCIEPKA, Uniwersytet Wrocławski
 3. prof. dr hab. Jerzy OLĘDZKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 4. prof. dr hab. Kazimierz WOLNY-ZMORZYŃSKI, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 5. prof. UKSW, dr hab. Monika Marta PRZYBYSZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 6. prof. dr hab. Michał DROŻDŻ, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 7. dr hab. Jacek TRĘBECKI, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 8. dr hab. Dariusz TWORZYDŁO, Uniwersytet Warszawski
 9. dr hab. Waldemar RYDZAK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 10. dr Paweł KUCA, Uniwersytet Rzeszowski
 11. dr Grzegorz HAJDUK, Uniwersytet Rzeszowski – Sekretarz Naukowy

Organizatorem sesji naukowej jest Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego