Kongres w wymiarze praktycznym – wpływ badania wpływu

Tradycją stało się, że drugiego dnia Kongresu Profesjonalistów Public Relations mają miejsce warsztaty praktyczne, które przyciągają osoby chcące zgłębić jeden z poruszanych w ich trakcie tematów. Warsztaty dotyczyć będą m.in. symulacji sytuacji kryzysowych czy trudnych sytuacji z lokalną społecznością. Uwadze uczestników Kongresu polecamy warsztat dotyczący badań wpływu prowadzony przez Konrada Ciesiołkiewicza, Dyrektora komunikacji korporacyjnej i CSR, Orange Polska.

Warsztaty praktyczne w trakcie Kongresu Profesjonalistów Public Relations 2017 odbędą się drugiego dnia Kongresu i rozpoczną się o 12:30. Podzielone są na trzy bloki tematyczne.

Badanie wpływu oceną społecznej i gospodarczej wartości firmy i instytucji

Ważnym pytaniem staje się obecnie nie tylko to, jaki jest efekt biznesowych działań firmy, jakie działania prowadzi w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu czy aktywności filantropijnej, ale to jaki jest całkowity bilans jej funkcjonowania z perspektywy otoczenia, jaką wartość wytwarza! 

Aby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy:

  • Patrzeć na realne zmiany, które zachodzą wokół firmy czy instytucji w związku z jej działaniami. W tym celu nie wystarczy koncentrować się na samych działaniach i ich bezpośrednich rezultatach. Należy zmierzyć się z pytaniem, co z tego wynika dla otoczenia?
  • Analizować wszystkie obszary funkcjonowania firmy czy instytucji. Każda branża i organizacja odciskają swoje własne, unikalne piętno na otaczającej je rzeczywistości społecznej i gospodarczej.
  • Szukać śladów dalekosiężnych, zapośredniczonych konsekwencji oddziaływania danej firmy czy instytucji. Jak wpływa na otoczenie? Czy uruchamia nowe zjawiska lub procesy, wywołuje zmianę społeczną? Jaka to zmiana? Do czego prowadzi?

Monitorując wpływ, możemy patrzeć pod kątem tego jak firma czy instytucja oddziałuje na polską gospodarkę, na życie pracowników i klientów, na środowisko naturalne i społeczności, w jakim stopniu wspomaga rozwój innowacji. Nie jest to zamknięta lista obszarów wpływu, a jej kształt zależy od obszaru działań danego podmiotu.

Ważne, abyśmy jak najlepiej rozumieli nasz wpływ, bo dzięki temu możemy świadomie maksymalizować nasze pozytywne oddziaływanie na otoczenie, a także minimalizować negatywne skutki naszych działań. Ta wiedza jest dla nas też inspiracją do dalszej pracy nad zwiększaniem naszego pozytywnego oddziaływania na różne aspekty naszej rzeczywistości i radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami przyszłość. Zbadanie wpływu firmy czy instytucji jest bazą do odpowiedzialnego zarządzania.

Dla Orange Polska badanie wpływu to spojrzenie na firmę w szerszej perspektywie. Nasz wpływ badamy w przedziale ponad dziesięciu lat, kiedy Orange wszedł na polski rynek zastępując firmę Idea. Wpływ jest dla nas synonimem zmiany, nie tylko ilościową, ale jakościową stroną społeczno-ekonomicznego istnienia organizacji na rynku.

Badanie wpływu zrewolucjonizowało nasze spojrzenie na komunikację Marki. Nauczyło patrzenia na działalność z perspektywy zmian jakie niosą ze sobą dostarczane przez nas nowoczesne technologie, uświadomiło, że nasza odpowiedzialność sięga dużo dalej niż myśleliśmy. Badanie pokazało nam też obszary, które są dla nas wyzwaniem i stanowią pole do pracy. Upatrujemy w nim szansę na kontynuowanie odpowiedzialnego podejścia do zarządzania i budowania wiarygodnej reputacji.

Tytuł panelu: Badanie wpływu – szansa czy wyzwanie?

Biznes i instytucje publiczne są istotnym elementem nie tylko życia gospodarczego, ale też społecznego. Każda ich decyzja i działanie wywiera istotny wpływ na otaczającą rzeczywistość. Czy jesteśmy w stanie ten wpływ policzyć? Czy ma on zawsze jednoznacznie pozytywny lub negatywny charakter? Czy badanie wpływu to szansa na odpowiedzialne podejście do zarządzanie i budowanie wiarygodnej reputacji, czy ryzyko narażenia się na dodatkową krytykę, która może prowadzić do kryzysu?

Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas panelu realizowanego w formie dynamicznej debaty oksfordzkiej, w której eksperci wcielą się w role zwolenników lub przeciwników badania wpływu, a publiczność będzie mogła wziąć aktywny udział w dyskusji, decydując o jej wyniku.     

Tytuł warsztatu: Wpływ badania wpływu. Dane w służbie reputacji.

Czym jest badanie wpływu? Czy moja firma/instytucja faktycznie go potrzebuje? Jak może pomóc w  budowaniu  jej reputacji?  Jakie wyzwania stoją przed PRowcami , którzy chcą mówić o wpływie swojej firmy / instytucji?

Zapraszamy na warsztat, który poprowadzą eksperci z Pracowni  Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Orange Polska. Podzielimy się doświadczeniem zdobytym podczas realizacji  badania,  a także tym związanym z komunikacją  wpływu firmy na otoczenie. Na uczestników czekać będą merytoryczne materiały i interaktywne ćwiczenia.