Pierwszego dnia Kongresu PR, 18 kwietnia br., uczestnicy wieczornego spotkania mogli wziąć udział w licytacji prac wybitnych polskich artystów – Zdzisława Beksińskiego oraz Rafała Olbińskiego.

Na aukcji wystawiono sześć dzieł i każde z nich znalazło swoich nabywców. Zysk z licytacji został przekazany Fundacji „Bliźniemu Swemu…” działającej na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Przekazane środki finansowe zostaną przeznaczone na pomoc dla najuboższych.

Więcej informacji na temat Fundacji „Bliźniemu Swemu…” i prowadzonych przez nią inicjatyw znajduje się na stronie internetowej www.blizniemuswemu.pl