W ramach Kongresu Profesjonalistów PR zorganizowana zostanie licytacja obrazów polskich artystów. W tym roku licytować będzie można dzieła Rafała Olbińskiego oraz Zdzisława Beksińskiego.
Dwa z czterech przekazanych przez Rafała Olbińskiego obrazów poddane zostaną pod licytację, natomiast pozostałe będzie można zakupić podczas Kongresu. Aukcja odbędzie się podczas wieczornego spotkania pierwszego dnia wydarzenia, czyli 18-go kwietnia.

Zysk z aukcji zostanie przekazany na zapobieganie bezdomności i utrzymywanie mieszkań chronionych w ochronce Św. Brata Alberta w Stalowej Woli.

Obrazy Rafała Olbińskiego oraz fotografie i fotomontaże Zdzisława Beksińskiego, które licytowane będą podczas Kongresu, prezentujemy poniżej. Szczegółowe opisy i ceny wywoławcze prac pojawią się wkrótce na stronie.